ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !

Подаването на документите и записването на класираните деца ще се извършва в сградата на ДГ № 30 "Радецки".

Време за записване - от понеделник до петък в часовете 9,00-13,00ч. и от 13,30 - 16,00 ч.

Срок за записване - 27.11.2020 г.

Телефон - 862 82 22

ВАЖНО !!!

В условията на извънредно положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще става при стриктно спазване

на противоепидимичните мерки. Влизането в детската градина се извършва задължително с предпазна маска, ръкавици.

Всеки родител да носи химикалка за подпис и спазва дистанция - 2 метра.

С оглед на това , че детската градина все още е в ремонт, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и

сградата  ,препоръчваме на родителите да не водят със себе си деца.

Всички родители да се запознаят много внимателно с необходимите документи за доказване валидността на критерийте, посочени в профила на детето.

Ако се установи, че са ползвани критерий, които немогат да бъдат доказани, записването ще бъде отказано.

С Правилата за дейността на ДГ, ще се запознаете на сайта.

 

Настенка Прибиловска

Директор на ДГ № 30