ДГ №30 Радецки

Детска градина в град София, Дианабад

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

          Уважаеми родители,

На 13.09.2023г. от 17.00ч. ще се проведе родителска среща на

I-ва група "Делфин", I-ва A група "Звездички" и IV-та група "Шарено петле".

Срещите ще се състоят в занималните на съответните групи.

 

Присъствието Ви е желателно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

На 06.06.2023г. от 17.30ч. в ДГ "Радецки" ще се проведе родителска среща

за новоприети деца родени 2021/2022г.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !

Подаването на документите и записването на класираните деца ще се извършва в сградата на ДГ № 30 "Радецки".

Време за записване - от понеделник до петък в часовете - 8,30 - 13,00ч. и от 14,00 - 16,30 ч.

в кабинета на директора - ет.2

в кабинета на ЗАС - ет.1

Краен срок за записване - 26.05.2023 г.

ВАЖНО !!!

Всички родители да се запознаят много внимателно с необходимите документи за доказване валидността на критерийте, посочени в профила на детето.

Ако се установи, че са ползвани критерий, които немогат да бъдат доказани, записването ще бъде отказано.

С Правилата за дейността на ДГ, ще се запознаете на сайта.

 

Настенка Прибиловска

Директор на ДГ № 30

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

          Уважаеми  родители,  

на 11.01.2023 г. от  17.30 часа в салона на  ДГ № 30  ще се проведе обща

родителска среща  с кмета на  р-н  „Изгрев“ д-р Делян Георгиев.

 

Дневен ред:

          1. Изграждане на нов корпус от 4 групи към ДГ № 30 .

          2. Преместване на 2 – групи от ДГ № 49 в сградата на ДГ № 30  за определено време.

                   Присътвието Ви е желателно.

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ

 

       Уважаеми родители,

На 05.10.2022г. от 17:00ч. във физкултурния салон на 30ДГ "Радецки" ще се проведе родителска среща на яслените групи.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

От 22.08.2022г. до 26.08.2022г. записване на новоприети деца - II етаж от 8.00 до 16.00 часа

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 "РАДЕЦКИ"!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В случай, че бъде отменена епидемичната обстановка на територията на Република България, децата приети за учебната 2021/2022г.

в яслена и I-ва група следва в рамките на 10 работни дни от датата на отмяна на епидемичната обстановка да постъпят в детската градина.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022г.) параграф 5 се извършва промана на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и  детски градини, считано от 01.04.2022г.

 

 

ДГ №30 "Радецки"

 

 

ВРЪЗКА КЪМ РУО-СОФИЯ-ГРАД ОТНОСНО ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

 

 

 

Нека Вашето дете направи

първата стъкпа към знанието с нас

Научи повече
За нашата детска градина
Научи повече
За нашата детска градина