ДГ №30 Радецки

Детска градина в град София, Дианабад

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

          Уважаеми  родители,  

на 11.01.2023 г. от  17.30 часа в салона на  ДГ № 30  ще се проведе обща

родителска среща  с кмета на  р-н  „Изгрев“ д-р Делян Георгиев.

 

Дневен ред:

          1. Изграждане на нов корпус от 4 групи към ДГ № 30 .

          2. Преместване на 2 – групи от ДГ № 49 в сградата на ДГ № 30  за определено време.

                   Присътвието Ви е желателно.

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ЯСЛЕНИ ГРУПИ

 

       Уважаеми родители,

На 05.10.2022г. от 17:00ч. във физкултурния салон на 30ДГ "Радецки" ще се проведе родителска среща на яслените групи.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

От 22.08.2022г. до 26.08.2022г. записване на новоприети деца - II етаж от 8.00 до 16.00 часа

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 "РАДЕЦКИ"!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В случай, че бъде отменена епидемичната обстановка на територията на Република България, децата приети за учебната 2021/2022г.

в яслена и I-ва група следва в рамките на 10 работни дни от датата на отмяна на епидемичната обстановка да постъпят в детската градина.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022г.) параграф 5 се извършва промана на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и  детски градини, считано от 01.04.2022г.

 

 

ДГ №30 "Радецки"

 

 

ВРЪЗКА КЪМ РУО-СОФИЯ-ГРАД ОТНОСНО ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

 

 

 

Нека Вашето дете направи

първата стъкпа към знанието с нас

Научи повече
За нашата детска градина
Научи повече
За нашата детска градина