ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

История

През 2016 година Детска градина № 30 "Радецки"отпразнува своя 40 годишен юбилей.

Детската градина е построена през 1976 год. и е първото детско заведение на територията на ж.к. Дианабад.

Функционират 5 градински и една яслена групи. В онези години, постиженията в педагогическата теория и практика са поставени

именно тук, тук започва работа и един от първите логопедични кабинети в района.

Сграден фонд : архитектурата на сградата е разгъната. Обособени са занимални, кабинети за допълнителни дейности, физкултурен

салон , модерен и обширен кухненски блок.

През 2011 година е открито новото крило към градината, групите се увеличават  на 6 градински и 2 яслени.

Всяка група разполага с площадка, оборудвана със съвременни съоръжения за спорт и отдих, обезопасени с тартан. Спортно игрище за

футбол, волейбол, баскетбол,тенис на корт, хокей на трева.

Системно се работи по проекти в областта на спорта, чрез които обогатихме материалната база с нови екипи и съоръжения.