ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

Екип

ДИРЕКТОР : НАСТЕНКА ПРИБИЛОВСКА ; СУ"КЛ. ОХРИДСКИ" - I ПКС

ДИЯНА ДИМИТРОВА - психолог

УЧИТЕЛИ

ЗОРКА МУТАФЧИЕВА - ст.учител;СУ "КЛ.ОХРИДСКИ"

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА - учител; СУ "КЛ.ОХРИДСКИ" - V ПКС

НАДЕЖДА ИВАНОВА - учител; СУ"КЛ.ОХРИДСКИ" - V ПКС

МАРИЯ ЗАХАРИЕВА - учител; СУ"КЛ.ОХРИДСКИ"- IV ПКС

МАЯ МИХАЙЛОВА -ст. учител по музика; НМА "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"- V ПКС

ПЕПА ДИНЕВА - ст.учител;

НАДЯ АНГЕЛОВА - учител

ИРИНА БАЙРАКТАРОВА - учител;

СТЕЛА ЛАЗАРОВА - учител;

НЕДЯЛКА ПЕЙЧИНОВА - ст. учител; III ПКС

СТОИЛКА АСЕНОВА - учител;

НАДЯ ИГНАТОВА - учител;

КАМЕЛИЯ АНТОНОВА - учител