ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

Екип

 ДИРЕКТОР : НАСТЕНКА ПРИБИЛОВСКА ; СУ"КЛ. ОХРИДСКИ" - I ПКС

 УЧИТЕЛИ :  ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА - ст.учител ; ВПИ - Благоевград - V ПКС

 ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА - ст.учител;ВТУ " Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - III ПКС

 ЗОРКА МУТАФЧИЕВА - ст.учител;СУ "КЛ.ОХРИДСКИ"

 ЦВЕТЕЛИНА РАЙКОВА - учител; СУ "КЛ.ОХРИДСКИ" - IV ПКС

 МАРИЯНА БОРИСОВА - ст.учител; ИДНУ "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ" - IV ПКС

 ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА - учител; СУ "КЛ.ОХРИДСКИ" - V ПКС

 НАДЕЖДА ИВАНОВА - учител; СУ"КЛ.ОХРИДСКИ" - V ПКС

 МАРИЯ ЗАХАРИЕВА - учител; СУ"КЛ.ОХРИДСКИ"- IV ПКС

 РУМЕНА ГЕРГОВА - учител; ВТУ "Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- V ПКС

 МАЯ МИХАЙЛОВА -ст. учител по музика; НМА "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"- V ПКС