ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

Нормативни документи

Прикачени документи

ДОД туризъм-ориентиране
ДОД спортни и народни танци
ДОД подвижни игри с топка
ДОД йога за деца
ДОД английски език
Протокол за избор да ДОД - 2024г.
ОБЯВА_ДОД туризъм-ориентиране
ОБЯВА_ДОД спортни и народни танци
ОБЯВА_ДОД подвижни игри с топка
ОБЯВА_ДОД йога за деца
ОБЯВА_ДОД английски език
Програмна система 2023-2024г.
Стратегия - финансов план 2023-2024
Стратегия за развитие на ДГ№30 ,,Радецки" 2023-2028
Модел за адаптиране на децата в ясла и детска градина за 2023-2024.pdf
План за работа с родители 2023-2024г..pdf
Учебен план 2023-2024.pdf
Правилник пропусквателен режим ДГ30.pdf
Годишен план 2023-2024.pdf
Правилник за дейността за 2023-2024г..pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024.pdf
Етичен кодекс 2023-2024
Програма за равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи 2023-2024.pdf
Превенция за ранното напускане на децата 2023-2024.pdf
План за работа през летен период 2023г.
План на координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието между децата 2022-2023г.
Механизъм за противодействие на тормоза между децата 2022-2023г.
Програма за превенция
Набиране на предложения за доставка по схема ,,Училищен плод,,и ,,Училищно мляко,,