ДГ №30 Радецки
Детска градина в град София, Дианабад

Декларации и заявления

Удостоверение  за завършен  етап

Издаване на дубликат на документ за завършен клас

ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Декларация за ползване на преференции

Обява за конкурс за допълнителни образователни дейности

 

Прикачени документи

План за работа през летен период 2023г.
План на координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието между децата 2022-2023г.
Механизъм за противодействие на тормоза между децата 2022-2023г.
Модел за адаптиране на децата в ясла и детска градина за 2022-2023г.
Правилник за дейността за 2022-2023г.
Програма за превенция за ранното напускане на децата
Програмна система 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи
Правилник за дейността 2022-2023г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023г.
Етичен кодекс 2022г.
Годишен план за учебната 2022-2023г.
Стратегия
Програма за превенция
Програма за приобщаване
Модел за адаптиране
Етичен кодекс
Годишен план
Протокол №2 за избор на ДОД
ДОД-футбол.pdf
ДОД-спортни игри.pdf
ДОД-народни танци.pdf
ДОД-латино и модерни танци.pdf
ДОД-англ.език.pdf
Протокол за избор на ДОД.pdf
Декларация за ОЗЗ.docx
Заявление за отсъствие по обективни причини.docx
Заявление за отсъствие по семейни причини.docx
OBYAVA.pdf
Декларация за ползване на преференции.pdf
Набиране на предложения за доставка по схема ,,Училищен плод,,и ,,Училищно мляко,,